Werkwijze.

Voor een goed lopend traject dient er een "klik" te zijn tussen mij en mijn cliënt. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Na de kennismaking en het duidelijk stellen van de hulpvraag maak ik een afspraak voor het intakegesprek.

Intake 1,5 uur:            € 75,--

Consulten:                  € 65,--

Het is mijn passie en gedrevenheid om toegankelijk te zijn voor elke mens die zorg behoeft. Voor mensen die niet aanvullend verzekerd zijn wil ik de tarieven bespreekbaar houden en zijn deze mede afhankelijk van uw draagkracht.

 

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met PLATO- normering ben ik ingeschreven bij de Beroepsorganisatie BATC
Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

De consulten van BATC therapeuten worden door deelnemende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. BATC heeft al jaren meer dan 90% van de zorgverzekeraars achter haar staan en wij streven er elk jaar weer naar om dit zo te houden. Daarnaast zien wij het als onze missie om ervoor te zorgen dat natuurgerichte zorg standaard in de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars wordt opgenomen. Wij wijzen u erop goed uw polisvoorwaarden te lezen of u wel in aanmerking komt voor vergoedingen uit uw aanvullende verzekering. Wees u bewust dat u geen rechten kunt ontlenen aan onze informatie over zorgverzekeraars.

Voor meer info verwijs ik naar: www.batc.nl          

Ik gebruik in mijn advies gezonde, evenwichtige en bio-energetische (biologische) voeding als uitgangspunt. In bepaalde perioden en bij specifieke condities kan voedingssuppletie aan te raden of zelfs noodzakelijk zijn. Ik maak hierbij gebruik van VitaKruid en blijf nascholing hierin volgen.          

                           Logo-Vitakruid