Over mij

Mijn naam is Annelies Wijts-Verbocht. Mijn hele leven al ben ik gefascineerd door mensen, dieren en natuur. Ik heb altijd een sterke verbondenheid gevoeld met alles wat er in mijn omgeving gebeurt. Als kind was ik heel gevoelig voor prikkels, geuren, smaken en gebeurtenissen. Mijn lichaam en geest konden sterk reageren op het wisselen van de seizoenen. Daardoor werd ik door mijn omgeving niet altijd goed begrepen en ik begreep die omgeving ook niet. Er is een lang en intensief proces aan vooraf gegaan om te worden wie ik ben en met heel mijn hart ook wil zijn. Ik weet deze hooggevoeligheid nu beter te hanteren en mijn valkuilen te omzeilen. Persoonlijk vind ik het wel een gemis dat men hier in mijn kinderjaren geen oog voor had. Gelukkig is dat nu heel anders. Ik ben er echter ook van overtuigd dat niets voor niets gebeurt op het levenspad dat elk mens bewandelt. Met vallen en opstaan heb ook ik mogen leren om tot de kern van mijn bestaan te komen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Annelies Wijts-Verbocht

Ik ben mijn kwaliteiten en kennis gaan gebruiken en ben rond mijn 50ste levensjaar terug naar de schoolbanken gegaan. Zeven jaar lang heb ik diverse opleidingen, cursussen, nascholingen en trainingen gevolgd en heb deze succesvol afgesloten. Ik ben docent aan de Europese Academie in Maastricht en VELT. Door de opleiding psychosociale basiskennis voldoe ik aan de nieuwe criteria 2017 welke gesteld worden door ziektekostenverzekeraars en eindtermen PLATO. Ik heb gedegen kennis opgedaan op het gebied van de psychologie van de mens en inzichten verworven in lichamelijke processen. Het herkennen van psychische stoornissen en somatische ziekten en het zorgvuldig communiceren hierover vind ik van groot belang.

Waarom ik mijn bedrijf Thanda heb genoemd

Thanda betekent: liefde voor mens, dier en wildernis. Ik heb wildernis veranderd in natuur omdat het beter past bij de filosofie van mijn praktijk. Vervolgens rust Thanda op drie pijlers, welke staan voor Voeding, Gezondheid en Leefwijze. Kom, Beweeg! en 4 de verandering is mensen in beweging brengen om zo processen in hun bestaan te veranderen waardoor ze zich vitaler en gezonder gaan voelen.

Thanda

Thanda is de naam van destijds een 7-jarige jongen in Zuid-Afrika. Ik heb hem leren kennen in 2008 tijdens de bouw van een weeshuis in Obanjeneni Kwazulu-Natal. Vlak bij het weeshuis lag een lagere school met wel 900 leerlingen. Voor ons project met de schoolkinderen hadden we zo'n 200 springtouwen meegenomen. Thanda was een van de kinderen die zich meteen aangetrokken voelde tot dit eenvoudige stukje speelgoed. Hij kon uren achter elkaar springen in een hoog tempo, een natuurtalent en volhardend in zijn spel. Iedere keer was hij te vinden in de buurt van het weeshuis en hij liet geen kans onbenut om te kunnen touwtje springen. Altijd gekleed in zijn gele shirt, versleten broek en op blote voeten. Hij at de vruchten van struiken en bomen en dronk het water uit een watervat dat wij gebruikten om specie mee te maken. Hij was altijd in mijn kielzog. Op een van deze dagen, onderweg van het weeshuis naar het schoolgebouw, liep hij opeens naast mij en stak zijn kleine hand in die van mij, keek naar mij en lachte. Hij sprak geen Engels, zijn vriendjes vertelden mij dat hij hiermee moeite had en de taal nog moest leren op school. Het viel mij op hoeveel eelt ik voelde aan de binnenkant van deze kleine kinderhand. Er gaat geen dag voorbij of mijn gedachten zijn voor even bij deze wilskrachtige jongen. Ik heb een beetje rode aarde geschonken gekregen uit dit prachtige land en heb deze in mijn zorgtuin begraven. Zo ben ik toch verbonden met waar ik me zo thuis voelde.