Werkwijze

Voor een goed lopend traject dient er een "klik" te zijn tussen mij en mijn cliënt. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en duurt ongeveer een half uur. Na de kennismaking en het duidelijk stellen van de hulpvraag maak ik een afspraak voor het intakegesprek.

Hier vind je een toelichting op de vijf natuurgerichte principes.

Het is mijn passie en gedrevenheid om toegankelijk te zijn voor elk mens die zorg behoeft. Voor mensen die niet aanvullend verzekerd zijn, wil ik de tarieven bespreekbaar houden.

Klacht en tuchtrecht nummer: KB 1612.2077
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ik gebruik in mijn advies gezonde, evenwichtige en bio-energetische (biologische) voeding als uitgangspunt. In bepaalde perioden en bij specifieke condities kan voedingssuppletie aan te raden of zelfs noodzakelijk zijn. Ik maak hierbij gebruik van VitaKruid en blijf nascholing hierin volgen.