Zorgtuin

Ik sta binnen onze nieuwe gemeente Beekdaelen ingeschreven als erkend zorgverlener. Er is een samenwerkingsconvenant Wmo begeleiding 2019-2022 gesloten. Momenteel ben ik twee dagen werkzaam in de zorgtuin van Thanda. Elke dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur komen mensen hier samen voor een zinvolle dagbesteding. Deze dagbesteding wordt afgestemd naar de werkzaamheden van het seizoen, hulpvraag, behoefte van cliënt en het lichamelijk en geestelijk functioneren. Belangrijk is dat wij altijd samen de maaltijd gebruiken. Deze gezonde maaltijd wordt gezamenlijk bereid en is tevens afgestemd op het seizoen.

Zorgtuin

De zorgtuin is er voor:
Dagbesteding, mensen in een re-integratietraject, UWV, COA, zorginstellingen en scholen.

Wij zorgen ervoor dat onze cliënten:
Sociaal/maatschappelijk participeren, verbetering dagelijks functioneren, mentaal welbevinden gezondheid en energie, sociale contacten en zingeving.

De zorgtuin is een ecologische tuin. Dat wil zeggen dat wij tuinieren met respect voor mens, dier en natuurlijke omgeving. In Zuid-Afrika ben ik in aanraking gekomen met de UBUNTU filosofie en hierin ben ik mij verder gaan verdiepen. Deze filosofie laat zien dat het bestaan een continue stroom is waarin alles steeds een balans zoekt. Deze is toepasbaar in alle facetten van ons leven en geeft een andere kijk op taal, politiek, religie, het rechtssysteem en onze omgang met de aarde en met elkaar. Mijn streven is om mensen thuis te laten komen bij de bron van hun bestaan, in alle eenvoud, rust en regelmaat. Even weg te zijn uit de waan van alledag. Een plek om te mogen schuilen en weer op krachten te komen. Te ontdekken wie je bent en wilt zijn om zo krachtiger je pad te vervolgen. De mensen met hulpvraag die naar de zorgtuin komen krijgen van mij handreikingen in de vorm van deze dagbesteding en therapeutische gesprekken, maar het pad naar herstel doen ze naar eigen kracht en vermogen onder het motto van: "Ik zaai, ik oogst en ik verwerk".